Pack_4

>> Гранстар® Супер – хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата, който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели.

>> При тази технология препоръчваме приложението на АкантоТМ 250 СК за първо фунгицидно третиране, като тъй като продуктът е съставен от само едно активно вещество, добрата земеделска практика изисква смесването му с партньор с различен начин на действие. В този пакет даваме възможност на земеделските производители сами да изберат партниращия продукт в зависимост от степента на нападение и вида болести, като нашата препоръка за най-добър партньор са фунгициди на база чист епоксиконазол. 

 

>> За второ фунгицидно третиране препоръчваме Кредо™ 600 СК. За да се извлече максимума от предпазното действие на продукта, той трябва да се приложи превантивно преди развитието на симптомите. Важно е да се отбележи и силното физиологично действие, което пикоксистробин осигурява в тази фаза, благодарение на което културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и устойчивостта на воден стрес и се активират собствените защитни сили на растението при стресови ситуации.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.