Аканто™ 250 CK – Фунгицид

Ефективен контрол на болестите и гъвкаво приложение

Аканто™ 250 СК е нов стробилуринов фунгицид на ДюПон, който осигурява ефективен контрол на болестите при пшеница и ечемик и дава възможност за гъвкаво приложение. Ефективността и дългото последействие позволяват културата да развие пълния си потенциал за количествен и качествен добив.

ДюПонTM АкантоTM 250 СК - фунгицид 

 

Съдържание: пикоксистробин - 250 г/л.

Формулация: Суспензионен концентрат (СК).

Опаковка: 5 литра

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

култура болести доза
Пшеница

Брашнеста мана (Erysiphe graminis);

Петносване, септориоза по класа (Septoria nodorum);       

Ранен листен пригор,септориоза по листата (Septoria tritici);

Кафява ръжда (Puccinia recondita);

Жълта ръжда (Puccinia striiformis);

Ризоктония (Phizoctonia spp.);

Фузариоза по класа (Fuzarium tritici)

 

60 мл/дка
Ечемик, ръж, тритикале, овес

Брашнеста мана (Blumeria graminis);

Листна ръжда (Puccinia hordei),

Жълта ръжда (Puccinia striiformis);

Листен пригор (Rhynchosporium secalis);

Мрежести петна (Pyrenophora teres);

Кафява ръжда (Puccinia recondita);

Петносване, септориоза по класа (Septoria nodorum);

Ранен листен пригор, септориоза по листата (Septoria tritici)

60 мл/дка
Маслодайна рапица Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum) 50 мл/дка

 

При благоприятни условия за развитието на заболявания и особено при брашнеста мана или вече проявени първи симптоми от нея, в случай на гъсти посеви, както и при чувствителни сортове, за първо третиране препоръчваме комбинацията от АкантоTM  250 CK (50 мл/дка) и Талиус® 20 ЕК (15 мл/дка). Превантивното добавяне на Талиус® 20 ЕК в тази комбинация преди развитието на симптоми е предпоставка за ефективна защита на културата, тъй като от една страна активното вещество образува защитен слой около културата, който благодарение на газовата фаза на активното вещество обгръща цялото растение, дори местата, които не са третирани. От друга страна, поради изразения мощен физиологичен ефект на Талиус® 20 ЕК, се активират гените, отговарящи за имунните процеси в растението, като така допълнително се засилва автоимунната му защита.

 

АкантоTM  250 CK се прилага превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза от братене до начало на цъфтеж на културата.

 

 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.