СТОП НА ФАЛШИВИТЕ ПРЗ!

Ако продавате или използвате нелегални продукти за растителна защита, Вие:

Нарушавате закона!

Унищожавате собствените си култури!

Създавате опасност за околната среда и самите вас! Включително вашето здраве!

 

Образователна кампания от ДюПон

Целта на кампанията е да се спре търговията с фалшиви продукти за растителна защита. ДюПон работи за заостряне на вниманието към този проблем. Наша цел е да подпомогнем земеделските производители в идентифицирането на нелегалните продукти за растителна защита и да информираме за негативните ефекти, до които води тяхната употреба.   

Продажбата или употребата на фалшиви продукти за растителна защита означава нарушаване на закона. Токсични субстанции във фалшивите продукти могат да унищожат добива и да доведат до огромни финансови загуби за земеделския производител. Още повече, нелегалните пестициди излагат на риск околната среда и са опасни за човешкото здраве. Когато попаднат в почвата, те могат да отровят културите.

Като част от кампанията, ДюПон стартира уебсайт, посветен на този проблем, където компанията ще публикува информация за негативния ефект от използването на фалшиви пестициди спрямо природата, здравето и живота на хората.  ДюПон също ще представи данни и случаи, в които ще покаже колко много ползи могат да загубят фермерите от използването на нелегални пестициди.   

Образователната кампания на ДюПон “ СТОП НА ФАЛШИВИТЕ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” включва статии, наръчници, видеа, конференции, мейлинги, мобилни приложения, дистрибуция на постери, брошури и много други. 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.