Растителна Защита

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ДЮПОН

Добавяне на филтър

Аканто™ 250 CK – Фунгицид

Аканто™ 250 CK – Фунгицид

Аканто® 250 СК е нов стробилуринов фунгицид на ДюПонТМ, който осигурява ефективен контрол на болестите при пшеница и ечемик и дава възможност за гъвкаво приложение. Ефективността и дългото последействие позволяват културата да развие пълния си потенциал за количествен и качествен добив.

Кредо™ 600 СК – Фунгицид

Кредо™ 600 СК – Фунгицид

Кредо® е двукомпонентен фунгицид за борба срещу септория и други икономически важни болести с комбинирано предпазно и лечебно действие при пшеница и ечемик.

Ланат® - инсектицид

Ланат® - инсектицид

ДюПон™ Ланат® е инсектицид с контактно и стомашно действие върху голям брой неприятели при различни култури

Тарот™ Плюс – Хербицид

Тарот™ Плюс – Хербицид

Тарот® Плюс е селективен, системен, вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни, и широколистни плевели при царевица.

Принципал™ – Хербицид

Принципал™ – Хербицид

Принципал® е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с балур и други едногодишни и многогодишни житни, и някои едногодишни широколистни плевели при царевица.

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ – Хербицид

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ – Хербицид

Принципал® Плюс е най-новият трикомпонентен, вегетационен, широкоспектърен хербицид за контрол на всички видове житни и широколистни плевели при царевица.

Тренд® 90 - прилепител

Тренд® 90 - прилепител

ДюПон™ Тренд® 90 – прилепител, който подобрява прилепването и разпространението и увеличава задържането на работния разтвор,

Талиус® 20 ЕК – Фунгицид

Талиус® 20 ЕК – Фунгицид

Талиус® е еталон в борбата с брашнеста мана при житни култури и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсто засети посеви.

Аканто™ Плюс – фунгицид

Аканто™ Плюс – фунгицид

ДюПон Аканто® Плюс е нов, широкоспектърен фунгицид, който осигурява ефективен контрол върху широк спектър от заболявания и дава възможност за гъвкаво приложение.

Талендо™ Eкстра – фунгицид

Талендо™ Eкстра – фунгицид

ДюПонTM Талендо® Екстра е фунгицид с локално – системно, контактно действие и газов ефект за контрол на брашнеста мана по лоза.

Икуейшън® Про – фунгицид

Икуейшън® Про – фунгицид

ДюПон™ Икуейшън® Про е комбиниран, локално-системен и контактен фунгицид за борба с мана и други икономически значими болести при зеленчуци и лозя.

No results founds