Растителна Защита

Растителна Защита: Открийте Успеха с Нас

ДюПон инвестира в устойчиво земеделие, предлагайки пълна гама висококачествени продукти за растителна защита.

С откриването на представителството си в гр. София през 2008 година ДюПон Растителна Защита открито заяви намерението си да инвестира в сферата на селското стопанство, считайки го за приоритетен, динамичен и перспективен отрасъл на българската икономика.

Нашето обещание към клиента

Да бъдем в постоянна връзка с клиентите, за да разбираме нуждите им, да им отговаряме и да допринесем за техния дългосрочен просперитет при една висока култура на земеделие.

Нашата мисия

Да подобряваме продуктивността и производителността на дейностите на клиентите си чрез научни иновации.

Както глобално, така и в България наши основни цели са инвестирането в устойчиво земеделие, предлагането на пълна гама висококачествени продукти за растителна защита, както и подпомагане на отговорното им използване чрез инструкции, консултации и обучение под формата на различни дейности и съвместни програми.

Ние в ДюПон се движим в крак с постоянно развиващия се селскостопански сектор и се адаптираме, успоредно с нашите клиенти, в един свят на непрестанни промени.