Икуейшън® Про – фунгицид

Контрол на Обикновена Мана

Kомбиниран, локално-системен и контактен фунгицид за борба с мана и други икономически значими болести при зеленчуци и лозя.

ДюПонTM Икуейшън® Про – фунгицид

Съдържание: 300 г/кг симоксанил + 225 г/кг фамоксадон.
Формулация: Водоразтворими гранули.
Опаковка: 400 гр.

Приложение:

 Икуейшън® Про се прилага предпазващо или в ранни стадии на инфекцията, преди видимите симптоми на болестта

култура вредител доза кар. срок
Лозя Мана (Plasmopara viticola), антракноза (Gloeosporium ampelophagum) и Екскориоза (Phomopsis viticola) 0,04% (40 г/дка) 28 дни
Картофи Мана (Phytophthora infestans), алтернария (Alternaria solani) и Брашнеста мана (Cladosporium fulvum)  40 г/дка 14 дни
Домати Мана (Phytophthora infestans), алтернария (Alternaria solani)и брашнеста мана (Cladosporium fulvum)  0,04% (40 г/дка) 3 дни
Краставици Мана (Pseudoperonospora cubensis)и алтернария (Alternaria cucumerina) 0,04% (40 г/дка) 7 дни

 

● Икуейшън® Про се прилага предпазващо. Пръсканията могат да започнат в ранни стадии от развитието на културите (5ти лист) и да продължат, докато климатичните условия са благоприятни за развитието на заразата.

● Третиранията с Икуейшън® Про са най-ефективни, когато се прилагат преди поява на болестта или в много ранни фази на инфекцията, преди да се наблюдават видими симптоми.

● При лозя е особено ефективен за критичната фаза за поява на мана - начало на цъфтеж до формиране на зърна.

● При домати, картофи и краставици Икуейшън® Про може да се прилага от началното развитие на растенията (3 – 5 лист) до беритбения период; при лозя – от 5 лист до узряване на плода.

● Препоръчителен обем на работния разтвор: - за лозя: 100 - 150 л/дка - за домати, картофи и краставици: 20-60 л/дка

● Опасност от поява на резистентност: Многократното използване на някои фунгициди на база фениламиди (металаксил, беналаксил) може да доведе до поява на резистентност у патогените, което предполага задължително редуване във фунгицидната програма на продукти с различен начин на действие, като Икуейшън® Про, който не само, че не създава риск от възникване на резистентност, но и е ефективен срещу щамовете патогени, резистентни на фениламидни фунгициди.

● Икуейшън® Про може да се редува с други фунгициди против мана. В този случай при определяне на интервала на третиране, трябва да се вземат под внимание качествата на другите продукти. В случай, че след използуване на контактен фунгицид падне дъжд, трябва веднага да се третира с Икуейшън® Про.

● Интервали на третиране: - Лозя: при нормални климатични условия интервалът между отдлните третирания е 14 дни. - При домати, картофи и краставици: 10 - 12 дни. - При период с чести превалявания, което води до много кратък инкубационен период и висок риск от инфекции, интервалът може да се намали.

● Максимален брой третирания за сезон: - лозя: 3 - картофи: 4 - 6 - домати: 4 - краставици: 3

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.