Растителна Защита на Лозя и Овощни

Защитете Вашите Лозя и Овощни от Болести и Неприятели

Контролирайте болестите и неприятелите, за да защитите реколтата с надеждните и качествени продукти и решения на ДюПон.

Вашите лозя и овощни могат да бъдат нападнати от редица болести и неприятели. Тези вредители могат да повредят растенията, да намалят добивите или да направят плодовете непривлекателни и непродаваеми.

ДюПон Растителна защита работи заедно с производителите, за да разбере техните специфични нужди. Ние създаваме модерни решения включващи широка гама от инсектициди и фунгициди, които еднакво добре контролират неприятелите и се включват в програмите за интегрирана растителна защита.

Нашите предложения са инсектицидите Авант® и Кораген®, и фунгицидите Талендо® и Икуейшън® Про.

Наша цел е да Ви помогнем да се справите с вредителите при лозя и овощни при едни високи стандарти на земеделие.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.