Видейт® 10 Л – инсектицид и нематоцид

Отличен Контрол на Галови Нематоди

Контактен и системен инсектицид и нематоцид за борба срещу галови нематоди при зеленчукови и други култури.

ДюПонTM Видейт® 10 Л – инсектицид - нематоцид

Съдържание: 100 г/л оксамил.

Формулация: Разтворим концентрат

Опаковка: 5 л.

Приложение:

Контрол на галови нематоди (Meloidogyne spp.)

култура момент на приложение доза кар. срок
Домати Едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 - 2    л/дка  28 дни
Домати Максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни 1 л/дка 28 дни
Пипер При едно приложение непосредствено след разсаждане 1 - 2    л/дка  35 дни
Пипер Максимум до 2 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а второто е 10-14 дни след първото 1 л/дка 35 дни
Патладжан При едно приложение непосредствено след разсаждане 1 - 2    л/дка 28 дни
Патладжан Максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни 1 л/дка 28 дни
Краставици При едно приложение непосредствено след разсаждане 1 - 2    л/дка 50 дни
Краставици При едно приложение 14 дни след разсаждане 1 л/дка 50 дни

При домати (вкл. чери домати) 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка - максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни

При пипер 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка - максимум до 2 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а второто е 10-14 дни след първото

При патладжан 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка - максимум до 3 приложения, като първото е 14 дни след разсаждане, а останалите са през 10-14 дни.

При краставици 1 - 2 л/дка при едно приложение непосредствено след разсаждане. 1 л/дка при едно приложение 14 дни след разсаждане.

Препоръки:

Приложение: с капкова напоителна система

Карантинен срок: домати, патладжани - 28 дни; пипер - 35 дни; краставици - 50 дни

Карантинен срок не се налага при приложенията непосредствено след разсаждане на културите, съгласно таблицата по-горе.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.