Видейт® 10 Г – инсектицид и нематоцид

Решението за Контрол на Телени Червеи

Контактен и системен инсектицид и нематоцид за борба срещу широк спектър вредители при зеленчукови и други култури.

ДюПонTM Видейт® 10 Г – инсектицид - нематоцид

Съдържание: 100 г/л оксамил.

Формулация: Гранулат

Опаковка: 10 кг.

Приложение:

култура момент на приложение доза кар. срок

Картофи (ранни)

 

 

 

 

Картофи (средно ранни и късни)

 

Картофи

Картофени цистообразуващи нематоди (Globodera rostochiensis и Globodera pallida) чрез разхвърляне  с инкорпориране преди сеитба (10 см дълбочина)

 

 

 

Картофени цистообразуващи нематоди (Globodera rostochiensis и Globodera pallida) чрез разхвърляне с инкорпориране преди сеитба (10 см дълбочина)

 

 

Телени червеи (Agriotes spp.) при засаждане, браздово

 

4 кг/дка 

 

 

 

 

4 – 5,5 кг/дка 

 

 

2 кг/дка 

84 дни                                                        

 

 

84 дни                                                     

 

84 дни

Домати Галови нематоди (Meloidogyne incognita) при разсаждане, браздово 3 кг/дка Не се налага
Домати Галови нематоди (Meloidogyne incognita.) чрез разхвърляне с инкорпориране преди разсаждане (10 см дълбочина) 4,5 – 5,5 кг/дка Не се налага
Тютюн  Галови нематоди (Meloidogyne incognita) при разсаждане, браздово  3 кг/дка Не се налага
Тютюн Галови нематоди (Meloidogyne incognita)  чрез разхвърляне с инкорпориране преди разсаждане (10 см дълбочина)  4,25 – 5,5 кг/дка Не се налага
Патладжани Галови нематоди (Meloidogyne incognita) при разсаждане, браздово 3 кг/дка Не се налага
Патладжани Галови нематоди (Meloidogyne incognita) чрез разхвърляне  с инкорпориране преди разсаждане (10 см дълбочина) 4,5 - 5,5  кг/дка  Не се налага
Моркови Галови нематоди (Meloidogyne spp.) при сеитба, браздово 2,5 кг/дка  75 дни

Препоръки:

При картофи Видейт® 10 Г се поставя в отворената бразда при засяването на посевния материал.

Видейт® 10 Г притежава отлична ефективност срещу телените червеи по картофите: над 85 % контрол, когато е приложен в доза 2 кг/дка, браздово, при засаждане.

Видейт® 10 Г притежава до 70-80 дни продължителност на защитното действие.

Видейт® 10 Г е включен в Националната програма за контрол на телени червеи за 2013 – 2014

Приложение: със специализирана техника за приложение, с която се разпределя равномерно и се инкорпорира в почвата на дълбочина 10-15 см. Препоръчва се растенията да се засадят върху третираната повърхност възможно най-скоро (1-2 дни) след третирането. Карантинен срок: при картофи - 84 дни; моркови - 75 дни; при оранжерийни домати, тютюн и патладжани карантинен срок не се налага.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.