Растителна Защита на Картофи

Получете Повече от Своите Картофени Полета

Картофите са важна земеделска култура, която може да се отглежда в условия неподходящи за отглеждане на други култури. Фермерите имат нужда от ефективни решения за растителна защита, които да отговарят на постоянно нарастващите им очаквания и нужди.

Неблагоприятните климатични условия, болестите и неприятелите могат да попречат на земеделските производители, които отглеждат картофи, да достигнат пълния потенциал на очаквания добив.

ДюПон Растителна Защита работи съвместно с производителите на картофи, за да анализира последиците от промените в условията на отглеждане и да открие устойчиви решения за управление на вредителите, което да им помогне да отгледат високо хранителни култури за нарастващото световно население.

Нашите предложения са инсектицидите Кораген®, Видейт® и Алтакор® и фунгицидът Икуейшън® Про. От 2017 на пазара е и новият ни фунгицид Kорсейт™ 60 ВГ.

Наша цел е да направим Вашата продукция търсена, за да можете да разчитате на висока печалба.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ДЮПОН

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.