Растителна Защита на Рапица

Получете Повече от Вашата Култура

Изкупните цени и изискванията за сеитбооборот правят всяко решение критично. ДюПон помага на земеделските производители да открият успеха, благодарение на новите си модерни решения за растителна защита.

Нашите предложения са вече добре познатия и утвърдил се на пазара инсектицид Авант® и новият ни фунгицид Аканто® Плюс.

Както глобално, така и в България наши приоритети са инвестирането в устойчиво земеделие, предлагането на пълна гама висококачествени продукти за растителна защита, както и подпомагане на отговорното им използване чрез инструкции, консултации и обучение под формата на различни дейности и съвместни програми.

Наша цел е да Ви помогнем да получите максимума от всели декар.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ДЮПОН

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.