Тренд® 90 - прилепител

Универсалният Прилепител

Подобрява прилепването и увеличава задържането на работния разтвор.

ДюПонTM Тренд® 90 – прилепител

Начин на действие

Тренд® 90 има свойството да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор. По този начин, той не се оттича на капки от третираната повърхност, а образува равномерен „филм“ върху нея.

Тренд® 90 увеличава прилепването и улеснява проникването на активните вещества в расти- телните тъкани. Така се увеличава ефективността и скоростта на действие на хербицида. Това е особено важно в периодите, когато плевелите са със забавен метаболизъм, вследствие на неблаго- приятни климатични условия или при плевели, чиято повърхност се навлажнява трудно, поради обилен восъчен налеп или власинки.

Предимства

Улеснява и ускорява проникването на хербицида в растението.

Увеличава ефективността на хербицидите, с които се използва.

Осигурява ефективността на хербицидите в неблагоприятни условия (ниски температури, суша, високи температури и др).

Осигурава равномерното разпределение на активните вещества в растението.

Твърдостта на водата не оказва влияние върху ефективността.

Дава се безплатно с хербицидите на ДюПон - Титус® 25 ДФ, Тарот® Плюс, Експрес® 50 СГ, Базис® 75 ВГ, Принципал® и Принципал® Плюс.

Начин на използване

Тренд® 90 се използва в смес със следните хербициди при:

- Царевица: Базис® 75 ВГ, Принципал®, Принципал® Плюс, Титус® 25 ДФ, Тарот® Плюс.

- Слънчоглед: Експрес® 50 СГ..

Препоръчителна доза: 0,1 % Тренд® 90 (100 мл/ 100л вода), изчислен спрямо обема на работния разтвор.

Приготвяне на разтвора

Резервоарът на пръскачката се пълни наполовина с вода и се добавя необходимото количество хербицид, с продължително разбъркване на разтвора, след което пръскачката се допълва догоре с вода, и накрая се прибавя Тренд® 90.

Когато в резервоара на пръскачката се смесват повече продукти, Тренд® 90 се добавя последен,след хомогенизирането на разтвора.

- Слънчоглед: Експрес® 50 СГ..

Препоръчителна доза: 0,1 % Тренд® 90 (100 мл/ 100л вода), изчислен спрямо обема на работния разтвор.

Информация за продукта

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.