Тарот™ Плюс – Хербицид

ДюПон™ Тарот™ Плюс – Вегетационен хербицид при царевица

Тарот™ Плюс е селективен, системен, вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни, и широколистни плевели при царевица.

ДюПонTM  Тарот™ Плюс

Съдържание: 32,6 г/кг римсулфурон + 609 г/кг дикамба.

Формулация: Водоразтворими гранули (ВГ).

Опаковка: 384 г.  Пакет 1кг + 1л Тренд® 90

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

култура вредител доза
Царевица за зърно и силаж/фураж Едногодишни и многогодишни житни и широк спектър от устойчиви широколистни плевели 30,7 – 38,4 г/дка+0,1 % Тренд® 90

 

Момент на приложение: Вегетационно, в ранни фази на плевелите и от 2-ри до 6-ти лист на царевицата

Карантинен срок: 30 дни

 Тарот™ Плюс може да се прилага максимум до 6-ти лист на царевицата.

● За постигане на максимален ефект се препоръчва приложението на  Тарот™ Плюс да става в ранни фази, при активен растеж на плевелите

  • балур и пирей: 10-20 см
  • кощрява, кръвно просо, диво просо: 1-3 лист
  • кокоше просо и други житни плевели: 1 лист до братене
  • едногодишни широколистни плевели: 2-4 лист
  • многогодишни широколистни плевели: паламида 4-6 лист, повитица и дребноцветно чадърче: 15-20 см.


● При висока плътност и прераснали балур и пирей от коренища се препоръчва да се използва по-високата регистрирана доза на  Тарот™ Плюс – 38,4 г/дка + 0,1 % Тренд® 90, като оптималната фаза на плевелите е 15-20 см.

●  Тарот™ Плюс се прилага еднократно през вегетацията.

● Препоръчителен обем на работния разтвор: 20-30 л/дка. Работният разтвор трябва да осигури равномерно покритие на листната маса. Препоръчително е използването на плоски дюзи, разположени във формата на ветрило.

●  Тарот™ Плюс е регистриран и се прилага с прилепител Тренд® 90 – 0,1%.

● Формулацията на  Тарот™ Плюс представлява физическа смес от три активни вещества под формата на гранули, затова е необходимо цялата опаковка да се изсипе в резервоара на пръскачката, без да се разделя, за да се гарантира запазването на правилната пропорция на активните вещества и съответно, ефикасността на продукта.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.