Принципал™ – Хербицид

ДюПон™ Принципал™ - Отличен контрол на балур от семена и коренища

Принципал™ е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с балур и други едногодишни и многогодишни житни, и някои едногодишни широколистни плевели при царевица.

ДюПонTM Принципал™

Съдържание: 429 г/кг никосулфурон + 107 г/кг римсулфурон.

Формулация: Водоразтворими гранули (ВГ).

Опаковка: 180 г.  Пакет: 1кг + 3л Тренд®.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

култура вредител доза
Царевица за зърно и силаж/фураж Едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей от коренища), и някои широколистни плевели (Cirsium arvense)  9 г/дка + 0,1% Тренд 90

 

Момент на приложение: Вегетационно, от 2ри до 8ми лист на културата и в ранни фази от развитието на плевелите

Карантинен срок: Не се налага

Принципал™  може да се прилага от 2ри до 8ми лист на културата.

● Препоръчва се внасянето на Принципал™  да става в ранни фази от развитието на плевелите:

  • едногодишни житни плевели: 1 – 3 лист
  • многогодишни житни плевели: 15 – 25 см височина на балур и пирей
  • едногодишни широколистни плевели: 2 – 4 лист


● При силно заплевеляване с едногодишни житни плевели или, когато не са прилагани почвени хербициди, максимална ефикасност се постига, когато житните плевели са поникнали, активно развиват листна маса, но не са достигнали стадия на братене.

● Препоръчителен обем на работния разтвор: 20-30 л/ дка.

Принципал™ е регистриран и се прилага в комбинация с прилепител Тренд 0,1%.

● При приготвянето на работния разтвор, в резервоара на пръскачката първо се поставя Принципал™  допълва се с вода при непрекъснато разбъркване и накрая се прибавя Тренд® 90.

● На полета, където преобладават устойчиви широколистни плевели се препоръчва смесването на Принципал™ с подходящ противошироколистен хербицид или използването на Тарот™ Плюс или Принципал™ Плюс.66,5 ВГ.

● Приложението на Принципал™ не се препоръчва, ако температурата през нощта преди планираното пръскане е под 6°С, а така също и, ако се очаква температура над 25°С в деня на третирането.

● След периоди на застудяване с температури под 10° С или дълъг дъждовен период трябва да се изчака няколко дни преди третиране с Принципал™, за да се възстанови восъчния налеп на растенията.

Принципал™ се прилага еднократно през вегетацията.

Принципал™ не се препоръчва за третиране на сладка царевица, както и на родителски линни за семепроизводство.

● В случай на пропадане на царевицата, на полето, на което е приложен Принципал™, след 15 дневен интервал на изчакване, може да се засее отново царевица или соя.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.