Принципал™ Плюс 66,5 ВГ – Хербицид

ДюПон™ Принципал™ Плюс 66,5 ВГ - Широкоспектърен хербицид при царевица

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ е най-новият трикомпонентен, вегетационен, широкоспектърен хербицид за контрол на всички видове житни и широколистни плевели при царевица.

ДюПонTM Принципал™ Плюс 66,5 ВГ 

Съдържание: 92 г/кг никосуфурон, 23 г/кг римсуфурон, 550 г/кг дикамба.

Формулация: Вододиспергируеми гранули SG по пейст икструдид метод.

Опаковка: 2 200 г. Пакет 1кг + 0,5 л Тренд®.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

култура вредител доза
Царевица за зърно и силаж/фураж Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели 44 г/дка + 0,1 % Тренд® 90

 

Момент на приложение: 2 - 6 лист на царевицата - eдно третиране е достатъчно за пълен контрол и защита на царевицата през цялата вегетация

Карантинен срок: Не се налага

● Системно действие и изразена селективност спрямо културното растение.

● Максимална ефективност се постига, когато плевелите са млади, в периода на активен растеж. Повечето плевели са най-силно чувствителни от поникване до фаза 2 - 4 лист. Отделните плевели са най-чувствителни на Принципал™ Плюс 66,5 ВГ  в следните фази:

  • балур и пирей (Sorghum halepense и Agropyron repens): 10 - 20 см
  • кощрява, кръвно просо, диво просо (Setaria spp., Digitaria spp., Panicum spp.): 1 - 3 лист
  • кокоше просо (Echinochloa spp.)и други житни плевели: от 1-ви лист до братене
  • едногодишни широколистни плевели: 2 - 4 лист
  • многогодишни широколистни плевели: паламида 4 - 6 лист; повитица и дребноцветно чадърче: 15 - 20 см.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.