Нашият уеб сайт използва бисквитки, за да можем да ви предоставим по-добра услуга. Ако продължите, вие се съгласявате да използваме бисквитки съгласно нашата Декларация за поверителност.

Кораген® - Инсектицид

Контрол на Царевичен Стъблопробивач

Кораген® е широкоспектърен инсектицид за борба с царевичен стъблопробивач и нощенки при царевица и широк спектър от неприятели при овощни, картофи, лозя, памук и други култури.

ДюПонTM Кораген® -инсектицид

Съдържание: 200 г/л ринаксипир.

Формулация:Суспензионен концентрат

Опаковка: 200 мл

Приложение:

Кораген® се прилага от яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и първи вгризвания. При лешник продуктът се използва при достигане на икономическия праг на вредност на възрастните.

-   При царевица (вкл. сладка царевица) срещу царевичен стъблопробивач  (Ostrinia nubilalis), Sesamia spp., нощенки (H. Armigera, S. exigua) в доза 10 – 15 мл/дка

-   При картофи за борба срещу колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)в доза 6 мл/дка

-   При картофи за борба срещу картофен молец (Phthorimaea operculella) в доза 12,5 – 17,5 мл/дка

-   При овощни (семкови и костилкови) срещу ябълков плодов червей (Cydia pomonella), сливов плодов червей (Cydia funebrana), източен плодов червей (Cydia molesta), малка зимна педомерка, (Operophtera brumata), прасковен клонков молец (Anarsia lineatella) в доза 0,016%  (16 мл/дка)

-   При лозя срещу гроздови молци (Eupoecillia ambiguella,  Lobesia botrana) малка лозова листозавивачка (Argyrotoenia  pulchellana) в доза 0,018 % (18 мл/дка).

-   При орехи, кестен, бадем и лешник срещу плодови червеи (Cydia pomonella, Cydia splendana, Cydia juliana, Cydia molesta), кестенов хоботник (Curculio elephas), прасковен молец (Anarsia lineatella), лешников хоботник (Curculio nucum) в доза 0,015% (15 мл/дка).

Начин на действие

>> Кораген®  е инсектицид от химичната група антраниламиди, притежаващ принципно нов начин на действие.

>> По начина си на действие Кораген® се различава коренно от всички останали продукти на пазара.

>> Кораген® действа контактно и стомашно на неприятелите.

>> Неприятелите престават да се хранят от няколко минути до няколко часа след третирането. Те стават неподвижни, дезориентирани и падат от листата.

>> Кораген® има уникален начин на действие, който предизвиква активиране на т. нар. рианодинови рецептори в насекомото, които играят ключова роля за контракцията на мускулите. Активирането им предизвиква бързото и неконтролирано отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и бърза смърт на засегнатите насекоми.

 >> Кораген® действа върху:

  • яйцата
  • новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпванетo
  • новоизлюпените ларви при контакт с изсъхналия работен разтвор, при започване на движението им
  • новоизлюпените ларви при поглъщане, когато започнат първите вгризвания.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.