Ариго™ ВГ

Широкоспектърен хербицид за контрол на плевелите при царевица

Най-новият вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж.

ДюПонTM АригоТМ ВГ – хербицид

 

Ариго™ ВГ съдържа активни вещества с различен начин на действие. Хербицидът се поема чрез листата и корените на засегнатите растения и бързо потиска клетъчното делене и растежа. Притежава както вегетационно, така и почвено действие, което спомага за предотвратяване на евентуално вторично заплевеляване с едногодишни плевели.

 

Съдържание: 120 г/кг никосулфурон, 30 г/кг римсулфурон и 360 г/кг мезотрион.

Формулация: ВГ (гранули, разтворими във вода)

Опаковка: 990 гр.

Категория на употреба:  II-ра професионална. Може да се прилага от лица,  които притежават сертификат, издаден съгласно чл. 83 от ЗЗР.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 

култура вредител доза
Царевица за зърно и силаж/фураж  Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели  33 гр/дка + 0,1 % Тренд® 90

 

Момент на приложение:

·  АригоТМ ВГ може да се използва при царевицата от 2 – 8 лист. Безопасен е за царевица отглеждана за зърно или силаж.

·  За постигане на максимален ефект, АригоТМ ВГ трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели (1 - 3 лист на житните и 2 - 4 лист на широколистните плевели).

·  АригоТМ ВГ се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 20 – 40 л/дка. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

·  За гарантиране на максимален ефект, АригоТМ ВГ се прилага в комбинация с прилепител Тренд® 90  в концентрация 0,1 %.

 

 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.