Растителна Защита на Царевица

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ДЮПОН

Добавяне на филтър

Принципал™ – Хербицид

Принципал™ – Хербицид

Принципал® е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с балур и други едногодишни и многогодишни житни, и някои едногодишни широколистни плевели при царевица.

Тарот™ Плюс – Хербицид

Тарот™ Плюс – Хербицид

Тарот® Плюс е селективен, системен, вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни, и широколистни плевели при царевица.

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ – Хербицид

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ – Хербицид

Принципал® Плюс е най-новият трикомпонентен, вегетационен, широкоспектърен хербицид за контрол на всички видове житни и широколистни плевели при царевица.

Тренд® 90 - прилепител

Тренд® 90 - прилепител

ДюПон™ Тренд® 90 – прилепител, който подобрява прилепването и разпространението и увеличава задържането на работния разтвор,

No results founds