Растителна Защита на Царевица

По-Добро Качество и Количество на Добива

Благодарение на надеждните и изпитани продукти за растителна защита, ние предлагаме отличен контрол на плевели и неприятели при царевица.

ДюПон предлага вегетационни решения за контрол на всички икономически значими плевели при царевица, което помага на културата да се възползва от пълния си потенциал.

Продуктите, които предлагаме за царевица, включват хербицидите Принципал® , Принципал® Плюс, Тарот® Плюс и най-новият ни инсектицид Кораген®. От 2017 се предлага и най-новият ни хербицид с комплексно действие за защита на царевица – Ариго™ ВГ.

Както глобално, така и в България наши приоритети са инвестирането в устойчиво земеделие, предлагането на пълна гама висококачествени продукти за растителна защита, както и подпомагане на отговорното им използване чрез инструкции, консултации и обучение под формата на различни дейности и съвместни програми.

Наша цел е да Ви помогнем да подобрите качеството и увеличите количеството на добивите.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.