Талиус® 20 ЕК – Фунгицид

ДюПон™ Талиус® 20 ЕК - Еталон в Борбата срещу Брашнеста мана

Талиус® 20 ЕК е еталон в борбата с брашнеста мана при житни култури и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсто засети посеви.

ДюПон Талиус®  20 ЕК 

Съдържание: прокиназид - 200 г/л.

Формулация: Емулсионен концентрат.

Опаковка:1л

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

култура вредител момент на приложение доза
Пшеница Брашнеста мана (Erysiphe graminis) Превантивно или в начални етапи от развитието на заболяването (до 48 часа от развитието на инфекцията). ВВСН 25 – 65 (братене –цъфтеж) 20 мл/дка
Ечемик Брашнеста мана (Erysiphe graminis) Превантивно или в начални етапи от развитието на заболяването (до 48 часа от развитието на инфекцията). ВВСН 25 – 49 (братене – вретенене) 20 мл/дка

Карантинен срок: 42 дни

За постигане на широкообхватна защита срещу всички болести при житните култури препоръчваме приложението  на Талиус®  20 ЕК с партньор на база чист триазол – тебуконазол, епоксиконазол, флутриафол, пропиконазол. При тази комбинация дозата на Талиус®  20 ЕК е 15 мл/дка + пълната доза на партньора.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Талиус®  20 ЕК е фунгицид с локално-системно действие и газов ефект в растението, с принципно нов начин на действие. Талиус®  20 ЕК притежава превантивно и лекуващо действие и предпазва културите от болести за дълъг период от време – до 4  седмици. Талиус®  20 ЕК възпрепятства образуването на спори, покълнването на спорите и появата на зараза, като в същото време засилва имунната устойчивост на растението срещу вече проявена зараза от брашнеста мана. Под влияние на Талиус®  20 ЕК се повишава равнището на ензимите, отговарящи за естествения защитен механизъм на растението и като резултат се повишава устойчивостта към болестта.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Талиус®  20 ЕК е най-ефективен, когато се прилага предпазващо, за недопускане възникването на инфекция или в начални етапи, до 48 часа от развитието на инфекцията, когато проявява стопиращо действие спрямо патогена.

Талиус®  20 ЕК е регистриран в доза 20 мл/дка за контрол на брашнеста мана. Нашата препоръка е за приложение в доза 15 мл/дка в комбинация с фунгициди на база триазол, защото Талиус®  20 ЕК в резервоарна смес повишава ефективността на фунгицидите срещу

другите  болести по житните култури.

Талиус®  20 ЕК може да се прилага или от край на братене и начало на удължаване на стъблото (Т1) или от начало до пълна поява на флагов лист (Т2).

При ечемик, третирайте с Талиус®  20 ЕК във фенофази братене - вретенене, в зависимост от степента на заразата. Няма ограничение за приложение при пивоварен ечемик.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.