Пакетни Предложения при Житни Култури за 2016 година

Picture_programs

Продуктите, предлагани от ДюПон, могат да бъдат включени заедно в цялостна програма за опазване на житните култури от широколистни плевели и болести. Благодарение на гъвкавия момент на приложение на фунгицидите, тези програми могат да бъдат разработени така, че да отразяват специфичните особености на всяко поле, като се вземат под внимание климатичните условия, инфекциозния натиск, степента на заплевеляване и момента на третиране, както и степента на интензивност на отглеждане.

През 2017 година предлагаме на земеделските производители пет пакетни предложения за контрол на болести и плевели при житни култури. Един пакет покрива 200 декара. Всеки земеделски производител, който закупи някой от пакетите получава фунгицидите в него на по-добра цена.

 

Гъвкаво фунгицидно приложение

През 2017 година предлагаме два пакета, които дават възможност на земеделските производителите да изберат момента на приложение на фунгицида. В основата и на двата пакета е хербицидът Гранстар® Супер, който се предлага в комбинация или с КредоТМ 600 СК или с АкантоТМ Плюс.

Нашето предложение за първо третиране

Първото третиране е изключително важно за запазване на културата чиста от плевели и болести и пакета на ДюПон, който осигурява това съдържа хербицида Гранстар® Супер и фунгицидите АкантоТМ 250 СК и Талиус® 20 ЕК.

Цялостни решения за защита на житни култури

През последните години високият инфекциозен натиск налагаше прилагане на технологии с две фунгицидни третирания – първото в начало на братене и второто във фаза флагов лист на културата. Верни на стремежа си да отговорим на очакванията и търсенията на земеделските производители през 2017 година предлагаме два пакета, които осигуряват на земеделските производители отличен контрол както на плевелите, така и на болестите при житни култури. 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.