Пакет Гранстар® Супер  и Кредо™ 600 СК

Pack_1

>>  Възможност за гъвкаво приложение при пшеница в зависимост от специфичните особености на всяко поле, като се вземат под внимание климатичните условия, инфекциозния натиск и момента на третиране.

>> Гранстар® Супер – хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата , който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели.

>>  Кредо™ 600 СК може да бъде приложен заедно с хербицида, като благодарение на състава си и на съдържащото се в него активно вещество хлороталонил, Кредо™ 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, без аналог на пазара на фунгициди у нас. Много важна негова характеристика, която стои в основата на широкия му спектър и отличната му ефикасност, е т.нар „многоточков начин на действие“. За разлика от повечето продукти на пазара, които действат само на едно място в гъбната клетка, влияейки само на един или два процеса в нея, Кредо™ 600 СК действа върху почти всички ензими в клетката и по този начин нарушава / потиска повечето от основните процеси, протичащи в нея.

>>Кредо™ 600 СК е подходящ и за приложение във фаза флагов лист за второ фунгицидно третиране, но за да се извлече максимумът от предпазното действие на продукта, той трябва да се приложи превантивно преди развитието на симптомите. Важно е да се отбележи и силното физиологично действие, което пикоксистробин осигурява в тази фаза, благодарение на което културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и устойчивостта на воден стрес и се активират собствените защитни сили на растението при стресови ситуации.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.