Пакет Гранстар® Супер + Аканто™ Плюс

Pack_2

>> Гранстар® Супер – хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата, който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели.

>> Препоръката за приложение на АкантоТМ Плюс е за второ фунгицидно третиране във фаза флагов лист на културата.

>> АкантоТМ Плюс притежава силно изразено предпазно и лечебно действие, като  нашата препоръка е да се прилага превантивно или в ранни етапи на развитие на болестите преди видимите симптоми да са се развили. Навременното му приложение може  да предпази посевите до  3 седмици от изведеното пръскане в зависимост от интензивността на нападение и климатичните условия.

>> Комбинацията от двете активни вещества – пикоксистробин и ципроконазол, които се допълват в начина си на действие,  е гаранция за широкия спектър на действие на продукта и е предпоставка за минимизиране на опасността от развитие на резистентност.  Неблагоприятните климатични условия през последните няколко години, особено в критичните периоди при отглеждането на пшеница и ечемик, налагат необходимостта от  продукт, които да гарантират висока ефикасност в условия на силен фитопатологичен натиск и стресови климатични условия, какъвто е АкантоТМ Плюс. Другото му предимство е силният физиологичен ефект, който оказва върху растенията. Културата по-лесно преодолява стреса, повишава устойчивостта си срещу неблагоприятни климатични фактори, подобрява се усвояването на азота и водата и като цяло – добивът е по-висок.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.