Пакет Гранстар® Супер, Аканто® и ТалиусТМ

Pack_3

>> Гранстар® Супер – хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата, който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели.

>> Препоръката за приложение на АкантоТМ 250 СК + Талиус® 20 ЕК е за първо фунгицидно третиране заедно с хербицида.

>> АкантоТМ 250 СК е предложението на ДюПон за стандартна технология на отглеждане на пшеница и ечемик. Той е широкоспектърен със системно придвижване и газова фаза, като притежава предпазно и лечебно действие и продължителен период на защита срещу икономически важните болести при житни култури . В допълнение, за АкантоТМ 250 СК също е характерен доказания физиологичен и антистресов ефект, благодарение на който културата лесно преодолява неблагоприятните фактори на средата които са типични рано напролет при нашите условия. 

>> При благоприятни условия за развитието на заболявания и особено при брашнеста мана или вече проявени първи симптоми от нея, в случай на гъсти посеви, както и при чувствителни сортове, за първо третиране препоръчваме Гранстар® Супер да се комбинира с АкантоТМ 250 СК в доза 50 мл/дка и Талиус® 20 ЕК, в доза 15 мл/дка. Добавянето на Талиус® 20 ЕК в тази комбинация превантивно, или в начален етап от развитие на болестите е предпоставка за ефективна защита на културата, тъй като от една страна фунгицидът образува защитен слой около културата и благодарение на газовата фаза обгръща цялото растение, дори местата, които не са третирани. От друга страна, поради изразения мощен физиологичен ефект на Талиус® 20 ЕК се активират гените, отговарящи за имунните процеси в растението, като така допълнително се засилва автоимунната му защита. Не на последно място добавянето на Талиус® 20 ЕК усилва действието на АкантоТМ 250 СК срещу видовете ръжди.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.