Pack_5

>> Гранстар® Супер – хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата, който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели.

>> Препоръчваме тази технология при благоприятни условия за развитието на заболявания и особено на брашнеста мана или вече проявени първи симптоми от нея, в случай на гъсти посеви, както и при чувствителни сортове.

 

>> За първо третиране препоръчваме Гранстар® Супер да се комбинира с АкантоТМ 250 СК в доза 50 мл/дка и Талиус® 20 ЕК, в доза 15 мл/дка. Добавянето на Талиус® 20 ЕК в тази комбинация превантивно, или в начален етап от развитие на болестите е предпоставка за ефективна защита на културата, тъй като от една страна фунгицидът образува защитен слой около културата и благодарение на газовата фаза обгръща цялото растение, дори местата, които не са третирани. От друга страна, поради изразения мощен физиологичен ефект на Талиус® 20 ЕК се активират гените, отговарящи за имунните процеси в растението, като така допълнително се засилва автоимунната му защита. Не на последно място добавянето на Талиус® 20 ЕК усилва действието на АкантоТМ 250 СК срещу видовете ръжди.

 

>> За второ фунгицидно третиране препоръчваме Кредо™ 600 СК. За да се извлече максимума от предпазното действие на продукта, той трябва да се приложи превантивно преди развитието на симптомите. Важно е да се отбележи и силното физиологично действие, което пикоксистробин осигурява в тази фаза, благодарение на което културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и устойчивостта на воден стрес и се активират собствените защитни сили на растението при стресови ситуации.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.