Кредо™ 600 СК – Фунгицид

ДюПон™ Кредо™ 600 СК - Отличен контрол на Септория

Кредо™ 600 СК е двукомпонентен фунгицид за борба срещу септория и други икономически важни болести с комбинирано предпазно и лечебно действие при пшеница и ечемик.

ДюПонTM Кредо™ 600 СК 

Съдържание: пикоксистробин – 100 г/л и хлороталонил – 500 г/л

Формулация: СК (суспензионен концентрат).

Опаковка: 5 л.  

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

култура Болести доза и приложение
Пшеница

Септориоза по класа (Septoria nodorum);

 

Септориоза по листата (Septoria tritici);

 

Кафява ръжда (Puccinia recondita);

 

Брашнеста мана ( Erysiphe gramini)

  • при приложение Т1 + Т2 по 100 мл/дка
  • при приложение Т1 или Т2 еднократно 150 мл/дка
Ечемик

Хелминтоспориоза /ленточна болест (Drechslera tritici-repentis);

Мрежести петна (Pyrenophora teres); Листен пригор (Rhynchosporium secalis);

 

Рамулария / листни петна ( Ramularia collo-cygni);

 

Листна ръжда ( Puccinia hordei);

 

Брашнеста мана ( Erysiphe graminis)

  • при приложение Т1 + Т2 по 100 мл/дка
  • при приложение Т1 или Т2 еднократно 150 мл/дка

>> Приложение Т1 –    третиране с    хербицида

>>  Приложение Т2 –  третиране при  поява на флагов  лист

 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.