ДюПон Растителна Защита – Открити дни 2016

ДюПон Растителна Защита – Открити Дни 2016

С продуктите на ДюПон растителна защита земеделските производители не само откриват потенциала на своите култури, но постигат добивите и качеството, които очакват.

Уважаеми земеделски производители,

Настъпи времето, когато в реални условия можем да ви покажем резултатите, които постигаме, прилагайки нашите продукти и схеми за растителна защита.

Бихме искали да ви поканим на Открит ден на полето, който ще се състои на 19 май 2016 г. от 11:00 часа в землището на гр. Стралджа, област Ямбол в полетата на ПЧЗК Стралджа – Атанас Стойков.

Ще бъдат представени новите сортове пшеница, ечемик и тритикале на Института от Нови Сад, както и продукти за растителна защита на ДюПон България.

Ще можете да видите отличните резултати постигнати чрез приложението на една от схемите за растителна защита на житни култури на ДюПон - хербицида Гранстар® Супер и фунгицида Кредо®, приложени като първо третиране и новия фунгицид Аканто®  Плюс, приложен като второ третиране във фаза флагов лист на културата.  

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.