Растителна Защита на Житни Култури

Увеличете Добива от Всеки Декар

Благодарение на надеждните и изпитани продукти за растителна защита, ние предлагаме отличен контрол на плевели и болести при житни култури.

ДюПон Растителна Защита помага на производителите на житни култури да постигнат по-добри и качествени добиви при една висока култура на земеделие.

Продуктите, които предлагаме за житни култури, включват хербицидите Гранстар® Супер, Алай® Макс и Игъл™ 75 ВГ, както и фунгицидите Кредо™ 600 СК, Аканто™ 250 CK, Аканто® Плюс и Талиус® 20 ЕК 

Както глобално, така и в България наши приоритети са инвестирането в устойчиво земеделие, предлагането на пълна гама висококачествени продукти за растителна защита, както и подпомагане на отговорното им използване чрез инструкции, консултации и обучение под формата на различни дейности и съвместни програми.

Наша цел е да Ви помогнем да извлечете максимума от всеки засят декар.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.