Устойчиво Земеделие за Вашите Култури и Околната Среда

Устойчиво Земеделие
Устойчиво Земеделие

Устойчивото земеделие дава възможност едновременно да  повиши снабдяването с храни и да защити околната среда. Цел на ДюПон Растителна защита е да подпомогне българските земеделски производители да постигнат този потенциал.

Според прогнозите на ООН световното население се очаква да достигне до 9.6 милиарда до 2050 година. Но земята и ресурсите по света са ограничени – от водата до плодородната земя. Устойчивото земеделие е в основата да се подсигури достатъчната прехрана на световното население.

Открийте Това, Което е Възможно в България

В ДюПон ние вярваме, че можем да се изправим срещу глобалните и местни предизвикателства и да ги решим чрез нововъведения и сътрудничество.

Четири Принципа на ДюПон за Устойчивост:

ДюПон водени от науката за растителна защита и експертните познания за местните почви, климатични условия и земеделски култури в България определи стратегии за устойчиво земеделие. Принципите включват:

  • Увеличаване на производителността: Всяка година от  20 до 40 процента от потенциалното производство на храни е изгубено заради неприятели, плевели или болести. Като направим земеделието по-ефективно наред с увеличението на добивите и тяхното качество, ние може да изхраним много повече хора от същата обработваема площ.
  • Защита на хората и околната среда: ДюПон подпомага налагането на световни нововъведения в помощ на земеделските производители, за да увеличат своята производителност, като в същото време се грижи и за опазване на полезните видове, хората и околната среда.
  • Реализация на това, което следва: ДюПон е дългосрочно ангажирана с устойчивото земеделие компания. До 2020 година сме си  поставили за цел да отделим  $10 милиарда за проучвания и развитие, а също и за създаването на 4,000 нови продукта, фокусирани върху устойчивото земеделие. Извън лабораториите планираме да подпомогнем 2 милиона инициативи на млади хора по целия свят, целящи разпространение на знанието за сигурността на храната. Друга наша цел е да подобрим живота на поне 3 милиона фермери и техните селскостопански райони чрез инвестиции, които да подпомогнат земеделските им системи.
  • Печелене на доверие: Чрез прозрачност и комуникация ние работим, за да спечелим доверието на ключовите ни партньори. През 2012 година бе чест за ДюПон да бъде включен в Индекса на Устойчивостта в Дау Джоунс, който следи представянето на публично търгуваните световни компании, които са лидери в устойчивото развитие.

Заедно Можем да Нахраним Света.

Визията ни за устойчиво земеделие включва сътрудничество със земеделски производители, дистрибутори, правителства и други ключови партньори в България и по света. ДюПон Растителна Защита се стреми да предложи решения на проблемите с нарастващото потребление от храни, фуражи и горива, запазвайки скъпоценните природни ресурси.

Ние в ДюПон вярваме, че отговорите на предизвикателствата свързани с изхранването на нарастващото население, могат да се намерят само в сътрудничеството. Заедно можем да направим света по-устойчив за сегашните и бъдещите поколения.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.