Предайте Безопасно Празните Опаковки от Пестициди

Събиране на Опаковки от Пестициди
Събиране на Опаковки от Пестициди

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) стартира пилотен проект за създаване на система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди. През пролетта на 2014г. проектът се реализира в районите на Добрич, Силистра, Русе, Варна и Разград и е първа стъпка в посока на организиране на реално управление на празните опаковки от пестициди.

Системата предоставя на фермерите безопасен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от пестициди. Европейската растителнозащитна индустрия подкрепя подобни системи в над 35 държави в цял свят. Основната цел е до 2020г. да се събира максимално количество опаковки, в условията на екологосъобразно и устойчиво управление, рециклиране и насърчаване на опазването на ресурсите.

Правилна за Приемане на Опаковки от Пестициди

  1. Приемат се опаковки от пестициди само на производители, които участват в разработването на системата.
  2. Опаковките трябва да са чисти, сухи и отворени. Изплакването на празни опаковки от пестициди може да премахне 99,99% от съдържанието, когато се прави при подготовката на разтвора за пръскане.
  3. Опаковките трябва да са поставени в найлонови чували, които вашият дистрибутор на продукти или оператор на системата ви е дал.
  4. Капачките се събират в отделен, по малък чувал.
  5. Приемат се и чисти картонени кашони, когато са разгънати и завързани на пачка до 10 броя заедно.
  6. НЕ СЕ ПРИЕМАТ продукти с изтекъл срок на годност или опаковки от пестициди с остатък от течен или сух продукт!

Как да се Включите в Системата

Обадете се на СКАЛАР ЕКО ЕООД

082 840 279; 0876 208 860; 0877 511 471

Към момента системата покрива само Северна България, като се приемат само пластмасови опаковки.

Отпадъците от пластмасови опаковки от пестициди се събират по време на две кампании годишно (пролет и есен).

Събиране на място от стопанствата се прави само за големи количества (минимум 30 чувала, пълни с чисти опаковки от пестициди).

 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.