ДюПон™ Ланат®  25ВП и Ланат® 20СЛ

промени в стойностите на допустимите нива на остатъчни количества при някои култури

Lannate_690x345

Съгласно Регламент на Европейската Комисия (ЕС) 2016/1822, допустимите нива на остатъчни количества за активното вещество метомил в ЕС за някои култури се променят съгласно следната таблица:

 

Продукти

Рег. 2016/1822

(Нов Регламент)

Рег. (ЕК) No 459/2010

(Предишен Регламент)

Домати

0.01*

0.02*

Пипер

0.04

0.02*

Патладжани

0.01*

0.02*

Краставици

0.01*

0.1

Корнишони

0.1

0.1

Тиквички

0.01*

0.1

Пъпеши

0.015

0.1

Тикви

0.05

0.1

Дини

0.015

0.1

Марули

0.2

0.2

Спанак

0.01*

0.05

Боб (с шушулки)

0.1

0.02*

Грах (с шушулки)

0.1

0.02*

Памукови семена

0.2

0.1

(*) показва най-ниската граница на аналитично определяне

 

По-ниски стойности от предишните бяха одобрени за домати, патладжани, краставици, тиквички, пъпеши, тикви, дини и спанак.

 

Новите стойности се прилагат от 7 ноември 2016 при краставици, тиквички, пъпеши, тикви и дини. За другите култури и стоки, те ще станат ефективни от

7 Май 2017.

 

Във връзка с това е необходимо да бъдат въведени нови, по-дълги Карантинни срокове (КС) за продуктите Ланат® 25ВП и Ланат® 20СЛ при краставици, тиквички, пъпеши и дини, за употреби при полско и оранжерийно производство, както следва:

 

Култура

Употреба

Текущ КС

Нов КС

Крастивици / Тиквички

На открито

7 дни

14 дни

На закрито

7 дни

21 дни

Пъпеши / Дини

На открито

14 дни

28 дни

На закрито

21 дни

28 дни

 

 

Допълнителна информация относно допустимите нова на остатъчни количества може да бъде открита онлайн на уеб сайта на ЕС:

ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

 

При допълнителни въпроси, моля, свържете се с търговските представители на ДюПон България ЕООД.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.