ДюПонТМ Растителна Защита – Холограма IZON®

Холограмният знак Izon® на продуктите с търговската марка на ДюПон™: Лесен и бърз начин за разграничаване на оригинала от копието или фалшификата.

Често активните вещества в нелегалните продукти за растителна защита са с намалено съдържание или са примесени с други съставки с неясен произход. Има много случаи, когато при анализ на такива продукти дори не се установява наличие на активно вещество. Когато използва нелегални пестициди, земеделският производител рискува много неща - от липса на ефикасност до унищожаване на културата или до конфискуването на продукцията поради наличие на остатъци от непознати или забранени вещества.

Наша основна цел е да помогнем на Вас, земеделските производители, да разграничавате оригиналните продукти на ДюПонТМ от незаконните и фалшиви пестициди, които се предлагат на пазара.

Бързото определяне на качеството и автентичността на използвания пестицид не винаги е лесно, затова ДюПон™ патентова технологията Izon® за потвърждаване на автентичността, която позволява лесното и бързо идентифициране на продукта още при закупуването му.

В тази връзка, през 2014 година ние представихме новия, 3-та генерация холограмен знак Izon®

Този знак може да бъде открит на всички опаковки на нашите хербициди, както и на най-новите ни инсектициди Кораген® 20 СК и Алтакор® 35 ВГ.

Пребройте точките, доверете се на ДюПон™

Ако продуктът е автентичен, когато наклоните опаковката, ще видите:

 

 

 

 

·         Една точка от ляво

 

·         Две точки  от дясно

 

·         Три точки отгоре

 

·         Четири точки отдолу

                             

 

Точките трябва да се появяват и изчезват върху холограмния знак Izon® при накланянето на опаковката в различни посоки спрямо светлината.

Вижте текста, гаранция за оригинален произход!

При накланяне на холограмния стикер под ъгъл наляво и надясно се показва различен текст:

 

 

 

 

 

 

·    При накланяне под ъгъл

наляво се изписва IZON®

 

·    При накланяне под ъгъл

надясно се изписва ©DUPONT 

           

 

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.