Растителна Защита

ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ

Добавяне на филтър

Устойчиво Земеделие

Устойчиво Земеделие

ДюПон Растителна Защита работи съвместно със земеделски производители от България и чрез прилагане на устойчиво земеделие подобрява добивите и качеството на продукцията.

Интегрирана Растителна Защита

Интегрирана Растителна Защита

Въвеждането на интегрирана растителна защита помага на земеделските производители в България да подобрят добивите си, като контролират вредителите при максимална ефективност и минимално въздействие върху околната среда.

Ланат допустими стойности

Безопасно управление на пестициди

Безопасно управление на пестициди

ДюПон Растителна Защита се придържа към най-високите стандарти за безопасно управление на пестициди, предоставяйки насоки за тяхното правилно съхранение, транспорт и приложение.

Холограма IZON

Събиране на Опаковки от Пестициди

Събиране на Опаковки от Пестициди

ДюПон Растителна Защита, като част от растителнозащитната индустрия носи пълна отговорност за продуктите през целия цикъл на употреба, а рециклирането или обезвреждането на използваните опаковки е важен елемент от тази отговорност

No results founds