Технически спецификации

 

 

 

Покритията Corian® на DuPont™ се предлагат с различна стандартна дебелина, лесно се режат в съответния размер от професионални производители.

Предлагат се всички цветове в стандартната палитра при покрития с размери 12 x 760 x 3658 мм.

Някои от тези цветове се предлагат и за покрития с най-различни размери:

  • Покритие с дебелина 4 мм: 930 x 2490 мм
  • Покритие с дебелина 6 мм: 760 x 2490 мм / 930 x 2490 мм
  • Покритие с дебелина 12 мм: 760 x 3658 мм / 930 x 3658 мм
  • Покритие с дебелина 19 мм: 760 x 3658 мм

Проверете при вашия доставчик за най-новите продуктови оферти.

 

СВОЙСТВО

МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ

ТИПИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ЕДИНИЦИ

*

 

 

Покритие с дебелина 6 мм

Покритие с дебелина 12,3 мм

 

 

 Плътност

DIN ISO 1183

1,73 - 1,76

1,68 - 1,75

g/cm3

1

 Модул на еластичност при огъване

DIN EN ISO 178

8920 - 9770

8040 - 9220

MPa

1

 Якост на огъване

DIN EN ISO 178

49,1 - 76,4

57,1 - 74,0

MPa

1

 Удължение при скъсване

DIN EN ISO 178

0,58 - 0,94

0,76 - 0,93

%

1

 Съпротивление на натиск

EN ISO 604

178 - 179

175 - 178

MPa

1

 Съпротивление на удар
 (зареждане с пружина)

DIN ISO 4586 T11

> 25

> 25

N

1

 Съпротивление на удар
 (падаща тежест)

DIN ISO 4586 T12

> 120

> 120

cm

1

 Твърдост на повърхността
 (Скала на Мое)

DIN EN 101

2-3

2-3

 

1

 Съпротивление на износване на повърхността

DIN ISO 4586 T6

63 - 75

58 - 63

Изгубено тегломм3/100.

1

 Съпротивление на вряща вода – увеличаване на теглото

DIN ISO 4586 T7

0,1 - 0,7

0,1 - 0,3

1

 Съпротивление на вряща вода – промяна на повърхността

DIN ISO 4586 T7

Без видима промяна

Без видима промяна

 

1

 Стабилност на размери при 20 °C

DIN ISO 4586 T10

< 0,16

< 0,16

% промяна в дължина

1

 Съпротивление при суха топлина - 180 °C

DIN ISO 4586 T8

4-лека промяна

4-лека промяна

 

1

 Устойчивост на светлина

DIN ISO 4586 T16

> 6

> 6

Скалата на оксидирането

1

 не се хлъзга – със 100 µm

DIN 51130:1992-11

 5,8° - не удовлетворява изискването R9 (6° min)

° ъгъл

2

 не се хлъзга – със 120 µm

DIN 51130:1992-11 

7,6° - удовлетворява изискването R9(6° min)

° ъгъл

2

 не се хлъзга – със 150 µm

DIN 51130:1992-11 

8,1° - удовлетворява изискването R9 (6° min)

° ъгъл

;2

 Устойчивост на бактерии и мухъл

DIN EN ISO 846

Не спомага за развитие на бактерии 

 

3

 Електростатичност

DIN IEC 61 340-4-1

 

> 1 x 1012

4

 Потенциал за задържане на топлина

NF EN ISO 1716

 

9,15

KJ/g

5

 Индекс на опушеност

NF F 16-101

Клас F0

Клас F0

 

6

 Реагиране при пожар

NF P 92-501

Клас M2

Клас M2

 

7

 Реагиране при пожар (Corian®)

EN 13501-1:2003

Евроклас C -s1, d0

Евроклас C -s1, d0

 

8

 Реагиране при пожар (Corian® FR)

EN 13501-1:2003

 

Евроклас B -s1, d0 

 

8

 Поведение при пожар (Corian® FR)

DIN 4102-1

 

Клас B1 

 

9

 Изпитвания при пожар (Corian® FR)

BS 476 del 6 & 7 

 

Клас 0 

 

10

 Тестване при пожар – жп вагон

DIN 54837

 

S4, SR 2, ST 2

 

11

 Токсичност на дима

DIN EN ISO 5659-2

 

Одобрен 

 

12

(1) доклад от тест Q IWQ MBL 733 1785-1 (за класификация според DIN EN 438 части 1 & 7) om LGA –Germany/04-2004
(2) доклад от тест BMW 0411048-03 от LGA-Германия/03-2004
(3) доклад от тест 5642219 от LGA- Германия 03/2004
(4) доклад от тест EMA-SMG-814 1131 IWQ-MBL 734 1109 от LGA-Германия/03-2004
(5) доклад от тест 11624-04 от SME/SNPE-Франция/03-2004
(6) доклади от класификация 11631-04 & 12260-05 от SME/SNPE-Франция/03-2004 & 05-2005
(7) доклади от класификация 11625-04 & 12261-05 от SME/SNPE-Франция/03-2004 & 05-2005
(8) доклади от класификация ES131024 & ES131025 от Уорингтън Файър Рисърч-UK/03-2003
(9) доклад от тест 230005623 от MPA NRW-Германия/2006
(10) доклади от тестове 154054 & 154053 от Уорингтън файър-UK/06-2006
(11) доклад от тест P60-08-0018 (класификация според DIN 5510-2) от RST-Германия/01-2008
(12) доклад от тест P60-08-3107 от RST-Германия/02-2008