ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

*Задължителни полета
Please complete the fields indicated below.
Моля въведете вашите коментари
*
Моля въведете вашето име.
*
Моля, въведете фамилното си име.
*
Моля, въведете вашето дружество.
 
Моля, въведете валиден телефонен номер
*
 
 

ДюПон се грижи за защитата на Вашите данни. Вашата лична информация (име, имейл, телефонен номер и други данни за контакт) ще се съхраняват в избрани клиентски системи предимно в Съединените щати. Тази информация ще бъде използвана от ДюПон, нейните филиали, партньори и избрани трети лица в други държави, за да ви предостави исканата информация за продукт или услуга. За да научите повече, посетете http://www.dupont.bg/privacy.html. Чрез предоставяне на  Вашата лична информация, Вие се съгласявате с правилата и условията на тази Декларация за поверителност.